Nasze biuro projektowe kompleksowo realizuje formalności projektowane inwestycji
w celu uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Przygotowujemy wnioski:

 • Wnioski o warunki zabudowy,
 • Wnioski o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Wnioski o warunki energetyczne,
 • Wnioski o warunki wodociągowe,
 • Wnioski o warunki kanalizacyjne,
 • Wnioski o warunki gazownicze,
 • Wnioski o pozwolenie na budowę,
 • Wnioski o zgłoszenie budowy,
 • Wnioski o wyłączenie z produkcji leśnej,
 • Wnioski o wyłączenie z produkcji rolnej,
 • Wnioski o odstępstwo od warunków technicznych,
 • Wnioski o zwolnienie od zakazów (tereny zalewowe),

Etapy przygotowania projektu:

 1. Analizujemy działkę i możliwości zabudowy:
 • sprawdzamy czy teren posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – jeśli nie posiada przygotowujemy wniosek o decyzje, o warunkach zabudowy, przygotowujemy wnioski, o warunki i możliwości wykonania przyłączy.
 • Sprawdzamy czy jest potrzebne wyłącznie z produkcji rolnej lub leśnej,
 • Sprawdzamy czy jest potrzebna decyzja zwalniająca z zakazów wykonywania robót
  i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
 • Sprawdzamy czy jest potrzebne uzgodnienie z Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce
 • Sprawdzamy czy działka znajduje w strefie obserwacji archeologicznej,
 • Sprawdzamy czy jest potrzebna opinia konserwatora,
 1. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 przez uprawnionego geodetę,
 2. Przebieg sporządzenia indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego lub zakup projektu typowego:

Na samym początku wykonujemy koncepcję budynku lub zmianę w zakupionym przez inwestora projekcie. Następnie przygotowujemy wyobrażenie zagospodarowania działki. Po akceptacji klienta przechodzimy do realizacji naszego zamysłu. Wykończony projekt potwierdzamy podpisem projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej dziedzinie. Na koniec wykonujemy egzemplarz roboczy dla inwestora.

 1. Uzyskanie POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę. Zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane,

do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • Cztery egzemplarze projektu indywidualnego bądź typowego,
 • Sporządzamy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Dokładamy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Dokładamy warunki techniczne dostawy mediów,
 • Transportujemy dokumentacje do odpowiedniego wydziału architektury w danym Powiecie.
 1. Oczekujemy na decyzje o pozwoleniu na budowę:
 • Czas oczekiwania nie może być dłuższy niż 65dni od dnia złożenia wniosku o wydaniu takiej decyzji,
 1. Odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę:
 • Udajemy się do danego wydziału architektury,
 • Odbieramy dwa egzemplarze projektu indywidualnego albo typowego,
 • Odbieramy decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • Po 14 dniach uprawomocniamy decyzje o pozwoleniu na budowę,

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Wszystkimi formalnościami zajmuje się ARCHIPROJEKT w ramach projektu indywidualnego lub typowego.