Co to jest adaptacja?

Projekt typowy, zakupiony w naszej firmie (lub innej) nie jest kompletnym opracowaniem,

aby uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę w Wydziale Architektury. W/w projekt jest tzw. „książką” (poprzez obniżenie VAT-u na 0% zgodnie z nadanym Nr ISBN). W rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego projektem stanie się poprzez adaptację architekta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Co zawiera adaptacja?

  • Opracowanie projektu zagospodarowania działki,
  • Dostosowanie projektu do warunków środowiskowych i gruntowych,
  • Wprowadzanie zmian do projektu typowego na życzenie inwestora,
  • Uzyskanie warunków przyłączeniowych i wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego,
  • 5 kompletów dokumentacji zaprojektowanych przez Projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane