PROJEKT INDYWIDUALNY

PROJEKT TYPOWY „KATALOGOWY”

Dedykowany projekt budynku. Idealne dostosowanie przyszłego domu do potrzeb inwestora. Powtarzalny projekt budynku.
Pomoc architekta w „zgraniu „ wszystkich inspiracji inwestora, w jedną, spójną całość. Mnogość projektów budynków . Wybór najlepszego łączy się z podjęciem jakiegoś kompromisu.
Fachowe doradztwo dostępne na miejscu od pierwszego spotkania, projekt skrojony na miarę wymagań klienta. Dostęp mailowy i telefoniczny do architekta lub informacje z doświadczeń innych nabywców na forach internetowych.
Cena podana przez architekta pokrywa wszystkie formalności i komplet dokumentacji architektoniczno- budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt projektu typowego, który widnieje w katalogu lub stronie internetowej to pewien procent wkładu, jaki zostanie poniesiony przez inwestora.Ukryte koszty projektu:
Adaptacja projektu na działce- sporządzenie planu zagospodarowania działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej w skali 1:500.
Zmiany konstrukcji- koszt będzie rósł równolegle z ilością modyfikacji.
Pełna dokumentacja projektowa.
Inwestor otrzymuje cztery egzemplarze projektu. Inwestor otrzymuje cztery egzemplarze projektu.
Możliwość dopasowania lokalizacji budynku na działce zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego i obowiązującymi przepisami dla danego terenu. Wybór projektu domu podyktowany jest wielkością działki oraz warunkami zabudowy.